Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

2007 yılında “Doğudan yükselen ışık” öz ülküsüyle kurulan üniversitemiz, genç yaşına rağmen ortaya koyduğu çalışma ve başarıyla kurulduğu günden bu yana ilimiz, bölgemiz ve ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmayı kendisine ilke edinmiştir.

Öğrenci sayısı 10.000’e yaklaşan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nin akademik kadrosunda 300 öğretim elemanı ve idarî kadrosunda ise 170 personel görev yapmaktadır. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, insan hak ve hürriyetine saygılı, çağdaş, laik, demokratik, aydın, görev ve sorumluluğunun bilincinde, kendini ifade edebilen, üreten, araştıran ve sorgulayan, bilimsel düşünme gücüne sahip, yapıcı, yaratıcı, spora ve sanata değer veren, mesleğinde en iyisi olan ve aranılan gençler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi; bilgi ve teknoloji üretmek, bilim verilerini yaymak, hedeflediği eğitim düzeyine ulaşmak, bölgesel ve ulusal alanda kalkınma ve gelişmeye destek olmak ve bilim dünyasının seçkin üyeleri olmak için çıtayı her zaman yüksek tutmaktadır.

Modern yerleşkesiyle “doğunun yükselen ışığı” Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, eğitime evrensel çözümler sunmayı hedefleyen, bilimsel niteliği sürekli geliştiren, üretken ve paylaşımcı bir anlayış içinde çağdaş bilim yolunda ilerlemektedir.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nin kendisine belirlediği ilke, öğrenciye sadece diploma vermek değil gelecekteki kariyer ve kişisel gelişimi için de gerekli deneyimleri kazandırmak amacıyla öğrenciyi hayata hazırlamaktır…

Cevap Yazın

Please enter your comment!
Please enter your name here